Privacyverklaring

Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die via de website van Genuine Academy (hierna te noemen GENUINE TRAFFIC & SUPPORT) worden verkregen.

 

GENUINE ACADEMY  respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. GENUINE ACADEMY gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

 

Het verzamelen van gegevens

Via de website van GENUINE ACADEMY  is het mogelijk om een contactformulier in te vullen. Dit formulier dient ten doel om vragen te stellen, het verzoek om contact op te nemen en/of informatie op te vragen over de diensten over GENUINE TRAFFIC & SUPPORT. De volgende gegevens worden ingevuld en bewaard:

– Vraag

– Aanhef

– Voorletters

– Achternaam

– Telefoonnummer

– E- mailadres

 

De bovenstaande persoonsgegevens zijn strikt voor persoonlijk gebruik en worden niet gebruik voor openbare doeleinden.

Bij het bewaren van persoonsgegevens wordt een onderscheid gemaakt in de aard van de vraagstelling. Bij een eenvoudige vraagstelling waar voldaan kan worden met een eenmalig antwoord, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De gegevens worden na beantwoording van uw vraag vernietigd.

Bij het aanvragen van informatie over de diensten van GENUINE ACADEMY worden de gegevens maximaal 4 weken bewaard met als doel de aanvrager tussentijds eenmalig te benaderen. De gegevens worden bewaard in een beveiligde database en zijn alleen voor de directie toegankelijk. Na 4 weken worden de gegevens verwijderd. Indien de aanvrager wenst dat persoons- en of contactgegevens niet worden bewaard, dan dient dit schriftelijk per e-mail te worden aangegeven.

 

Inzage tot wijziging en verwijdering

U heeft te allen tijde recht om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, deze aan te vullen, wijzigen, controleren op juistheid of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage en wijziging kunt u per e-mail indienen via: naam email adres. Hiervoor geldt een termijn van afhandeling van vier weken.

 

Ontvangers van verzamelde gegevens

De ontvanger van verzamelde persoonsgegevens is de directie van GENUINE TRAFFIC & SUPPORT. De gegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. GENUINE ACADEMY heeft daartoe de nodige veiligheidsmaatregelen ondernomen, desondanks is het mogelijk dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de persoonsgegevens. GENUINE ACADEMY kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.

 

Website

GENUINE ACADEMY is verantwoordelijk voor beheer van de website. De externe website is openbaar toegankelijk voor bezoekers (met uitzondering van de Portal).

 

De website van GENUINE ACADEMY kan verwijzingen bevatten naar meerdere websites van derden. GENUINE ACADEMY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop derden omgaan met het privacyreglement op hun eigen website/diensten. GENUINE ACADEMY adviseert om bezoekers van deze websites het eigen privacy beleid te raadplegen.

 

Niet identificeerbare (technische) informatie kan worden opgeslagen met als doel om de eigen website te verbeteren/optimaliseren, zoals datum van bezoek en toegang van de website.

 

GENUINE ACADEMY behoudt het recht om dit privacyreglement aan te passen.

 

 

Disclaimer

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie over de diensten van GENUINE TRAFFIC & SUPPORT. Er worden geen rechten aan de informatie ontleend.

 

Copyright

Het is niet toegestaan om informatie over te nemen van de website of te publiceren door derden zonder schriftelijke toestemming van GENUINE TRAFFIC & SUPPORT. Eigen foto’s op de website zijn eigendom van GENUINE ACADEMY en mag niet digitaal worden opgeslagen en/of worden gekopieerd.