Genuine Academy ontwikkelt innovatieve methodieken ten aanzien van verbetering van kwaliteit van leven. Het doel van deze methodieken is om samen met de deelnemers van het programma te onderzoeken wat precies de individuele hulpvraag van hem of haar is, zodat passende ondersteuning of hulp ingezet kan worden.

Het is een praktische en transparante manier van werken die de mensen de regie over hun eigen leven geeft. Ze biedt (immers een transparante manier van werken) ook houvast aan professionals om samen met mensen en eventueel andere professionals te beslissen wat er nodig is voor een deelnemer.

De ervaring leert dat deze methodieken helpen bij het concretiseren van de transformatie-doelstellingen.